Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
I.C Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
I.C Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
II.A Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
II.C Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
II.C Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kovácsová
III.C Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
III.C Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Dóra Nagyová Fülöp
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018