Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Eva Matejová Riaditeľka
 
 
Ing. Mária Cabanová Zástupkyňa
 
 
Ing. Alžbeta Puzderová Zástupkyňa
 
 
Eva Albertová Vychovávateľka
 
 
Ing. Árpád Asszonyi Učiteľ
 
 
Ing. Justína Bojčíková Učiteľka
 
 
Ing. Lýdia Dedinská, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. Valéria Dolineková Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Domonkošová Vychovávateľka
 
 
Ing. Tímea Dulinová Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Dupály Vychovávateľ
 
 
Ing. Attila Herditzky Učiteľ
 
 
Ing. Zoltán Kankula Učiteľ
 
 
Ing. Edita Köbölová Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Ing. Kristína Kormošová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Kovácsová Triedna učiteľka: III.A
 
 
Bc. Eva Libová Vychovávateľka
 
 
Zsuzsanna Lőrincz Vychovávateľka
 
 
Ing. Veronika Lučaiová Vychovávateľka
 
 
Ing. Zuzana Mičáková Učiteľka
 
 
Mgr. Dóra Nagyová Fülöp Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Ing. Eugen Paulinsky Triedny učiteľ: I.A
 
 
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. Triedny učiteľ: III.C
Triedny učiteľ: III.C
 
 
Ing. Július Szelecz Vychovávateľ
 
 
Ing. Judita Szerdiová Učiteľka
 
 
Mgr. Anita Szűcs Triedna učiteľka: IV.C
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Ing. Katarína Šimková Vychovávateľka
 
 
Kornélia Šnírová Vychovávateľka
 
 
PhDr. Judita Štefancová Vychovávateľka
 
 
Ing. Rozália Tobákošová Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Vojtech Válent Triedny učiteľ: II.A
 
 
Mgr. Katarína Válentová Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018