Navigácia

O škole

Profil školy

Podľa futurológov budú musieť tí, ktorí chcú uspieť na trhu práce v nasledujúcich 20 rokoch, čeliť výzvam digitálneho sveta a prekonávať ich.

Naša škola vždy poskytovala študentom všestranné vzdelanie. V našom rýchlo sa meniacom svete si to vyžaduje dôkladné znalosti z aplikovanej informatiky v rámci odboru. Aby sme dosiahli úspech, kladieme dôraz na tvorivé myslenie, schopnosť riešiť problémy a efektívnu tímovú prácu v odborných aj všeobecných predmetoch.

Na dosiahnutie nášho cieľa sme v reakcii na moderné technologické požiadavky spojili tradičné odbory elektrotechniky, strojárstva, riadiacej techniky a informatiky do jedného odboru mechatroniky. Tu sa naši študenti naučia základy programovania CNC, navrhovania vo virtuálnom priestore, programovania PLC a používania nástrojov 3D tlače. Slaboprúdové elektrické merania sa vykonávajú pomocou počítačov, aby zodpovedali výzvam doby. Študenti, ktorí majú záujem o silnoprúd, môžu absolvovať elektrotechnickú špecializačnú skúšku.

Okrem toho sa ako príležitosť na nový druh vzdelávania otvorilo technické lýceum, kde sa študenti oboznamujú so základnými odvetviami informatiky v súlade s najnovšími trendmi. Tu môžu získať praktické zručnosti v oblasti budovania počítačových systémov a sietí, programovania v jazyku Python, tvorby webových stránok a správy databáz. Získajú tiež poznatky o robotoch Lego a mobilnom programovaní.

V oboch technických odboroch si môžu vyskúšať ovládanie mikrokontroléra ARDUINO, MicRobit a mikropočítača Raspberry Pi.

Študenti obchodnej akadémie budú podnikateľmi budúcnosti a my sa ich na to snažíme pripraviť. Na praktických stretnutiach získajú naši študenti nápady a usmernenia, ktoré potrebujú na vedenie vlastného podniku, pričom sa budú rozvíjať ich rozhodovacie, kooperačné a podnikateľské zručnosti. Znalosti, ktoré tu získajú, môžu neskôr využiť na trhu práce alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby!

Okrem výučby materinského jazyka a odbornej prípravy naši študenti absolvujú aj vysokú úroveň výučby slovenského jazyka v súlade s národnými požiadavkami a ako cudzí jazyk si môžu zvoliť angličtinu alebo nemčinu. Majú tiež možnosť absolvovať skúšku z angličtiny pre pokročilých.

Vieme, že jazykové znalosti sú predpokladom úspešnej kariéry. To je jedným z cieľov zahraničných stáží v rámci programu Erasmus, ktoré mladým ľuďom umožňujú zlepšiť si všeobecné a odborné znalosti cudzích jazykov, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre ich budúci úspech v akejkoľvek oblasti života.

Okrem dôkladného odborného vzdelávania kladieme veľký dôraz aj na všeobecné vzdelanie našich študentov. Vďaka tomu - hoci nie všetci bývalí priemyslovkári vykonávajú svoje zvolené povolanie - už desaťročia nemáme takmer žiadnych nezamestnaných absolventov!

 Náš slogan:

 Pridaná hodnota a zážitkové vzdelávanie v IPARI v Košiciach!