Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka č. O/2/2019/Pe Lyžiarsky kurz-preprava 1 080,00 s DPH 10.01.2019 Firma Czap – Trans Vojtech Czap Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/1/2019/Pe Lyžiarsky kurz-ubytovanie 5 020,00 s DPH 10.01.2019 Penzión Erika – Góčová Erika Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_december 2019 42 958,06 s DPH 31.12.2018
Zmluva Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s DPH 20.12.2018 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva 19 506,96 s DPH 17.12.2018 Gastrorex, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_november 2018 42 948,75 s DPH 30.11.2018
Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.11.2018 VAMEX, a.s., Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 15.11.2018 Jozef Moňok JOKRIM, Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1/2018 Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia 140,63 s DPH 07.11.2018 Mestská časť Košice – Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.11.2018 Erik s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 3/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru 15.00/hod. s DPH 31.10.2018 Hanesz Zoltán Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/10/2018/Pe Školské tlačivá s DPH 10.10.2018 Ševt a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke tepla a úhrade za dodávku tepla s DPH 05.10.2018 Divadlo Thália Színház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.10.2018 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_september 2018 37 415,70 s DPH 28.09.2018
Zmluva č.2/2018 Zmluva o dielo 1 080,00 s DPH 19.09.2018 Stredná odborná škola Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2018 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla s DPH 04.09.2018 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/235