Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúra_jún 2021 149 233,12 s DPH 30.06.2021
Zmluva č. 3 Dodatok ku Kolektívnej zmluve s DPH 29.06.2021 Základná organizácia OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva, Interskill 2021, kód: SKHU/1902/4.1/085 50 257,20 s DPH 10.06.2021 RC společnost s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_máj 2021 298 796,73 s DPH 31.05.2021
Zmluva č. 1/2021 ZMLUVA o výpožičke s DPH 06.05.2021 Konzervatórium, Timonova 2, Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 16 032,00 s DPH 05.05.2021 EEP Servis, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_apríl 2021 16 430,78 s DPH 30.04.2021
Zmluva Kúpna zmluva 23 900,00 bez DPH 26.04.2021 Ideme s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním 2 150,00 s DPH 09.04.2021 A-Z REAL STAV s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúry marec 2021 190 988,98 s DPH 31.03.2021
Objednávka č. O/3/2021/Ce maliarske práce pre školskú jedáleň 2 816,06 s DPH 12.03.2021 Ľudovít Frigmanský Alica Cenká vedúca ŠJ
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1/2021/P na „Nákup zariadení IKT a didaktických pomôcok“ s DPH 03.03.2021 Euronet Košice, sro Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_február 2021 11 850.85 s DPH 26.02.2021
Objednávka Objednávka č. O/2/2021/Pe Dezinfekcia priestorov budovy školy s DPH 24.02.2021 ASANARATES s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 2 Dodatok ku Kolektívnej zmluve s DPH 19.02.2021 Základná organizácia OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2021/P Kúpna zmluva 49 499.40 s DPH 11.02.2021 Euronet Košice, sro Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva RÁMCOVA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB s DPH 03.02.2021 ASANARATES s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_január 2021 11 850,85 s DPH 29.01.2021
Objednávka Objednávka č. O/1/2021/Pe Školské tlačivá s DPH 12.01.2021 Ševt a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy
Faktúra Faktúra_december 2020 164 343,73 s DPH 31.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/370