Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva č. 1 Dodatok č.1 ku zmluve o nájme služobného bytu s DPH 30.09.2020 Ibolya Hundžová Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_september 2020 157 215,13 s DPH 30.09.2020
Zmluva č. 1 Dodatok k Zmluve o dielo č.1/2020/G-J s DPH 30.09.2020 BLS com.s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva 31 140,00 bez DPH 03.09.2020 Ideme s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_august 2020 269 263,52 s DPH 31.08.2020
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 26.08.2020 Jozef Moňok JOKRIM Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 26.08.2020 Erik s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 26.08.2020 VAMEX, a.s., Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_júl 2020 292 463,35 s DPH 31.07.2020
Zmluva č.9 Dodatok k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 28.07.2020 Veolia Energia Komfort Košice, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_jún2020 436 347,63 s DPH 30.06.2020
Faktúra Faktúra_máj 2020 12 035,27 s DPH 29.05.2020
Zmluva č. 4/2020 Zmluva o výpožičke s DPH 28.05.2020 VIA LUX-Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve č. 37 /2012 o nájme nebytového priestoru s DPH 27.05.2020 ROKADO s. r. o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s DPH 25.05.2020 Carnero s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Rámcová dohoda o poskytnutí služieb s DPH 04.05.2020 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 3/2020 Zmluva o výpožičke s DPH 30.04.2020 LÚČ - Domov sociálnych služieb Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2013 s DPH 30.04.2020 eMsec Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_máj 2020 109 140,60 s DPH 30.04.2020
Zmluva č. 3/2013 Dohoda o skončení ZMLUVY o výpožičke nebytového priestoru s DPH 22.04.2020 Konzervatórium, Timonova 2, Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/333