Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kovácsová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tímea Dulinová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tímea Dulinová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Árpád Asszonyi
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
II.VOŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová

© aScAgenda 2022.0.1346 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2022