Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kovácsová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dóra Nagyová Fülöp
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019