Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kovácsová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.

© aScAgenda 2020.0.1216 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020