Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Judita Szerdiová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Judita Szerdiová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zsolt Faber
I.VOŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kovácsová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tímea Dulinová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tímea Dulinová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Árpád Asszonyi
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
III.VOŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023