Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kovácsová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dóra Nagyová Fülöp
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
III.VLS Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
III.VLS Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Árpád Asszonyi
Učebňa 207
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Árpád Asszonyi
Učebňa 207
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Árpád Asszonyi
Učebňa 207

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018