Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Árpád Asszonyi
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Szűcs
I.VOŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Mičáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eugen Paulinsky
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Edita Köbölová
IV.A Triedny učiteľ Ing. Vojtech Válent
IV.C Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová
IV.C Triedny učiteľ Ing. Rozália Tobákošová

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2021