Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Eva Matejová Rozvrh
Riaditeľka
mateje@ipari.sk
 
 
Ing. Mária Cabanová Rozvrh
Zástupkyňa
cabanmari@gmail.com
 
 
Mgr. Anikó Ádámová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Árpád Asszonyi Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
asszonyi.arpad@zoznam.sk
 
 
Mgr. Tamás Belá Rozvrh
Učiteľ
tominko21@gmail.com
 
 
Ing. Justína Bojčíková Rozvrh
Učiteľka
j.bojcik@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Dolineková Rozvrh
Učiteľka
valdolinek@gmail.com
 
 
Ing. Tímea Dulinová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: I.C
dulinova.timea@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Dziaková Vychovávateľka
 
 
Ing. Zsolt Faber Rozvrh
Učiteľ
faber@maraigimi.sk
 
 
Ing. Attila Herditzky, PhD. Rozvrh
Učiteľ
attila.herditzky@gmail.com
 
 
Ing. Edita Köbölová Rozvrh
Učiteľka
kobol.editke@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Kovácsová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
kovacsa12@gmail.com
 
 
Kristína Mádyová Vychovávateľka
 
 
Ing. Zuzana Mičáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Triedna učiteľka: III.A
Triedna učiteľka: III.A
micakz@ipari.sk
 
 
Mgr. Dóra Nagyová Fülöp Rozvrh
Učiteľka
fulopd@ipari.sk
 
 
Mgr. Zoltán Orémus Rozvrh
Učiteľ
oremuszoltan@hotmail.com
 
 
Ing. Eugen Paulinsky Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
education@eepservis.sk
 
 
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. Rozvrh
Učiteľ
rigogyula3@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Spišáková Vychovávateľka
juliusszelecz@yahoo.com
 
 
Mgr. Veronika Spišáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Judita Szerdiová Rozvrh
Učiteľka
szjudith27@gmail.com
 
 
Mgr. Anita Szűcs Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: II.C
ka.simkova@gmail.com
 
 
PhDr. Judita Štefancová Vychovávateľka
juditastefancova62@gmail.com
 
 
Ing. Rozália Tobákošová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Triedna učiteľka: IV.C
tobakosr@ipari.sk
 
 
Ing. Vojtech Válent Rozvrh
Triedny učiteľ: II.VOŠ
valentb@ipari.sk
 
 
Mgr. Katarína Válentová Rozvrh
Učiteľka
valentk@ipari.sk

© aScAgenda 2022.0.1346 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2022