Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Eva Matejová Rozvrh
Riaditeľka
mateje@ipari.sk
 
 
Ing. Alžbeta Puzderová Zástupkyňa
puzdere@ipari.sk
 
 
Eva Albertová Vychovávateľka
ehalberti@gmail.com
 
 
Ing. Árpád Asszonyi Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
asszonyi.arpad@zoznam.sk
 
 
Erika Bódiová Vychovávateľka
erika.bodi22@gmail.com
 
 
Ing. Justína Bojčíková Rozvrh
Učiteľka
j.bojcik@gmail.com
 
 
Ing. Mária Cabanová Rozvrh
Učiteľka
cabanmari@gmail.com
 
 
Ing. Lýdia Dedinská, PhD. Rozvrh
Učiteľka
dedinska.lydia@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Dolineková Rozvrh
Učiteľka
valdolinek@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Domonkošová Vychovávateľka
kdomonkosova@zoznam.sk
 
 
Ing. Tímea Dulinová Rozvrh
Učiteľka
dulinova.timea@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Dupály Vychovávateľ
j.dupaly@pobox.sk
 
 
Mgr. Zuzana Hanzelová Odborný zamestnanec-školský psychológ
zuzanahanzelova1@gmail.com
 
 
Ing. Attila Herditzky, PhD. Rozvrh
Učiteľ
attila.herditzky@gmail.com
 
 
Ing. Edita Köbölová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Triedna učiteľka: III.C
kobol.editke@gmail.com
 
 
PhDr. Agnesa Kondásová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Kovácsová Rozvrh
Učiteľka
kovacsa12@gmail.com
 
 
Zsuzsanna Lőrincz Vychovávateľka
lzsuzsa@centrum.sk
 
 
Ing. Veronika Lučaiová Vychovávateľka
veronika.lucaiova@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Mičáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: II.A
micakz@ipari.sk
 
 
Mgr. Dóra Nagyová Fülöp Rozvrh
Učiteľka
fulopd@ipari.sk
 
 
Ing. Eugen Paulinsky Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
education@eepservis.sk
 
 
Bc. Eva Potášová Vychovávateľka
evalibova68@gmail.com
 
 
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. Rozvrh
Učiteľ
rigogyula3@gmail.com
 
 
Ing. Július Szelecz Vychovávateľ
szjudith27@gmail.com
 
 
Ing. Judita Szerdiová Rozvrh
Učiteľka
szjudith27@gmail.com
 
 
Mgr. Anita Szűcs Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: I.C
ka.simkova@gmail.com
 
 
Ing. Katarína Šimková Vychovávateľka
annspisak@centrum.sk
 
 
PhDr. Judita Štefancová Vychovávateľka
juditastefancova62@gmail.com
 
 
Ing. Rozália Tobákošová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Triedna učiteľka: IV.C
tobakosr@ipari.sk
 
 
Ing. Vojtech Válent Rozvrh
Triedny učiteľ: I.VOŠ
Triedny učiteľ: IV.A
valentb@ipari.sk

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2021