Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Eva Matejová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Mária Cabanová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Alžbeta Puzderová Zástupkyňa
 
 
Eva Albertová Vychovávateľka
 
 
Ing. Árpád Asszonyi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Tamás Belá Rozvrh
Učiteľ
 
 
Erika Bódiová Vychovávateľka
 
 
Ing. Justína Bojčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Lýdia Dedinská, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Valéria Dolineková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Domonkošová Vychovávateľka
 
 
Ing. Tímea Dulinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Dupály Vychovávateľ
 
 
Ing. Zsolt Faber Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Attila Herditzky Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Zoltán Kankula Učiteľ
 
 
Ing. Edita Köbölová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Andrea Kovácsová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Bc. Eva Libová Vychovávateľka
 
 
Zsuzsanna Lőrincz Vychovávateľka
 
 
Ing. Veronika Lučaiová Vychovávateľka
 
 
Ing. Zuzana Mičáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dóra Nagyová Fülöp Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Zoltán Orémus Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Eugen Paulinsky Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
 
 
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Triedny učiteľ: III.C
 
 
Ing. Július Szelecz Vychovávateľ
 
 
Ing. Judita Szerdiová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anita Szűcs Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Ing. Katarína Šimková Vychovávateľka
 
 
Kornélia Šnírová Vychovávateľka
 
 
PhDr. Judita Štefancová Vychovávateľka
 
 
Ing. Rozália Tobákošová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Vojtech Válent Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
 
 
Mgr. Katarína Válentová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrea Zajdeková Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019