Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Eva Matejová Rozvrh
Riaditeľka
eva.matejova@ipari.sk
 
 
Ing. Mária Cabanová Rozvrh
Zástupkyňa
maria.cabanova@ipari.sk
 
 
Ing. Alžbeta Puzderová Zástupkyňa
alzbeta.puzderova@ipari.sk
 
 
Tomáš Bandura Iný nepedagogický zamestnanec
tomas.bandura@ipari.sk
 
 
Mgr. Zuzana Hanzelová Odborný zamestnanec-školský psychológ
zuzana.hanzelova@ipari.sk
 
 
Bc. Anett Pekárovics Vedúca nepedagogických zamestnancov
anett.pekarovics@ipari.sk
 
 
Ing. Árpád Asszonyi Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
arpad.asszonyi@ipari.sk
 
 
Mgr. Tamás Belá Rozvrh
Učiteľ
tamas.bela@ipari.sk
 
 
Ing. Justína Bojčíková Rozvrh
Učiteľka
justina.bojcikova@ipari.sk
 
 
Mgr. Valéria Dolineková Rozvrh
Učiteľka
valeria.dolinekova@ipari.sk
 
 
Ing. Tímea Dulinová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: II.C
timea.dulinova@ipari.sk
 
 
Ing. Zsolt Faber Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
zsolt.faber@ipari.sk
 
 
Ing. Attila Herditzky, PhD. Rozvrh
Učiteľ
attila.herditzky@ipari.sk
 
 
Mgr. Andrea Kovácsová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
andrea.kovacsova@ipari.sk
 
 
Ing. Zuzana Mičáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Triedna učiteľka: IV.A
Triedna učiteľka: IV.A
zuzana.micakova@ipari.sk
 
 
Mgr. Dóra Nagyová Fülöp Rozvrh
Učiteľka
dora.nagyovafulop@ipari.sk
 
 
Mgr. Zoltán Orémus Rozvrh
Učiteľ
zoltan.oremus@ipari.sk
 
 
Ing. Eugen Paulinsky Rozvrh
Učiteľ
eugen.paulinsky@ipari.sk
 
 
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. Rozvrh
Učiteľ
gyula.rigo@ipari.sk
 
 
Ing. Judita Szerdiová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: I.A
judita.szerdiova@ipari.sk
 
 
Mgr. Anita Szűcs Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Triedna učiteľka: III.C
anita.szucs@ipari.sk
 
 
Ing. Rozália Tobákošová Rozvrh
Učiteľka
rozalia.tobakosova@ipari.sk
 
 
Ing. Vojtech Válent Rozvrh
Triedny učiteľ: I.VOŠ
Triedny učiteľ: III.VOŠ
vojtech.valent@ipari.sk
 
 
Eva Albertová Vychovávateľka
eva.albertova@ipari.sk
 
 
Mgr. Erika Bódiová Rozvrh
Vychovávateľka
erika.bodiova@ipari.sk
 
 
Ing. Ján Bodnár Vychovávateľ
jan.bodnar@ipari.sk
 
 
Mgr. Katarína Domonkošová Vychovávateľka
katarina.domonkosova@ipari.sk
 
 
Ing. Jozef Dupály Vychovávateľ
jozef.dupaly@ipari.sk
 
 
Ing. Adriena Kandrová Vychovávateľka
adriena.kandrova@ipari.sk
 
 
Ing. Veronika Lučaiová Vychovávateľka
veronika.lucaiova@ipari.sk
 
 
Kristína Mádyová Vychovávateľka
kristina.madyova@ipari.sk
 
 
Mikuláš Monyok Pomocný vychovávateľ
mikulas.monyok@ipari.sk
 
 
Mgr. Anna Spišáková Pomocná vychovávateľka
anna.spisakova@ipari.sk
 
 
Ing. Július Szelecz Vychovávateľ
julius.szelecz@ipari.sk
 
 
Ing. Katarína Šimková Vychovávateľka
katarina.simkova@ipari.sk
 
 
PhDr. Judita Štefancová Vychovávateľka
judita.stefancova@ipari.sk
 
 
Alica Cenká Vedúca ŠJ
alica.cenka@ipari.sk
 
 
Ibolya Hundžová Školníčka
ibolya.hundzova@ipari.sk
 
 
Jolana Lučaiová Mzdová účtovníčka
jolana.lucaiova@ipari.sk
 
 
Silvia Tamášová Hospodárka
silvia.tamasova@ipari.sk
 
 
Ladislav Mozner Údržbár
ladislav.mozner@ipari.sk
 
 
Gabriel Tamáš Údržbár
gabriel.tamas@ipari.sk

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023