Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva č. 131/2017-STM ZMLUVA O PRENÁJME a ZABEZPEČENÍ OCHRANY ZBIERKOVÉHO PREDMETU 33.20/rok s DPH 25.10.2017 Slovenské technické múzeum Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/9/2020/Pe čistiace potreby s DPH 11.11.2020 Krídla, s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 5/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 30.09.2019 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č.10/8/2017 Zmluva o dielo 140 065.82 s DPH 10.08.2017 BLS com s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1/2020 Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia s DPH 04.02.2020 Mestská časť Košice – Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 3/2013 Dohoda o skončení ZMLUVY o výpožičke nebytového priestoru s DPH 22.04.2020 Konzervatórium, Timonova 2, Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1 Dodatok k Zmluve č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru s DPH 09.03.2020 Bence Gabri Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 28.08.2017 Jozef Moňok JOKRIM Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka Čistiace potreby 424,00 s DPH 08.06.2016 Krídla sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Faktúra FAKTÚRY APRÍL 2017 37 206,09 s DPH 28.04.2017
Faktúra FAKTÚRY MÁJ 2017 44 638,22 s DPH 31.05.2017
Faktúra FAKTÚRY JÚN 2017 51 212,84 s DPH 30.06.2017
Faktúra FAKTÚRY JÚL 2017 25 096,12 s DPH 31.07.2017
Zmluva Zmluva o dielo 9 421,80 s DPH 31.07.2017 František Ujco Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_august 2017 36 404.92 s DPH 24.08.2017
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_september 2017 37 996,77 s DPH 29.09.2017
Faktúra Faktúra_september 2020 157 215,13 s DPH 30.09.2020
Objednávka Čistiace potreby 448,00 s DPH 11.03.2016 Krídla sro Anett Pekárovics hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/391