Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva č. 131/2017-STM ZMLUVA O PRENÁJME a ZABEZPEČENÍ OCHRANY ZBIERKOVÉHO PREDMETU 33.20/rok s DPH 25.10.2017 Slovenské technické múzeum Ing. Eva Matejová riad. školy 25.10.2017
Objednávka č. O/9/2020/Pe čistiace potreby s DPH 11.11.2020 Krídla, s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy 11.11.2019
Zmluva č. 5/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 30.09.2019 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy 30.09.2019
Zmluva č.10/8/2017 Zmluva o dielo 140 065.82 s DPH 10.08.2017 BLS com s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy 10.08.2017
Zmluva č. 1/2020 Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia s DPH 04.02.2020 Mestská časť Košice – Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy 04.02.2020
Zmluva č. 3/2013 Dohoda o skončení ZMLUVY o výpožičke nebytového priestoru s DPH 22.04.2020 Konzervatórium, Timonova 2, Košice Ing. Eva Matejová riad. školy 28.04.2020
Zmluva č. 1 Dodatok k Zmluve č. 3/2017 o nájme nebytového priestoru s DPH 09.03.2020 Bence Gabri Ing. Eva Matejová riad. školy 09.03.2020
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy 11.10.2018
Faktúra Faktúra_Január 2019 36 764,12 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Zmluva Dodatok k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD)pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 12.02.2019 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy 12.02.2019
Faktúra Faktúra_február 2019 29 485,94 s DPH 28.02.2019 04.03.2019
Faktúra Faktúra_júl 2019 26 892,18 s DPH 31.07.2019 02.08.2019
Faktúra Faktúra_december 2019 42 958,06 s DPH 31.12.2018 08.01.2019
Faktúra Faktúry_Marec 2019 25 401,15 s DPH 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra Faktúra_APRÍL 2019 79 556,76 s DPH 30.04.2019 30.04.2019
Zmluva Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s DPH 20.12.2018 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy 20.12.2018
Faktúra Faktúra_MÁJ 2019 81 002,91 s DPH 31.05.2019 31.05.2019
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-2.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy 13.03.2014
Faktúra Faktúra_jún 2019 34 692,60 s DPH 28.06.2019 02.07.2019
Zmluva Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 04.03.2019 VSE a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy 04.03.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/458