Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva č. 131/2017-STM ZMLUVA O PRENÁJME a ZABEZPEČENÍ OCHRANY ZBIERKOVÉHO PREDMETU 33.20/rok s DPH 25.10.2017 Slovenské technické múzeum Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č.10/8/2017 Zmluva o dielo 140 065.82 s DPH 10.08.2017 BLS com s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka Inzerát 48,00 s DPH 08.07.2016 PETIT PRESS a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy
Faktúra FAKTÚRY APRÍL 2016 51 282,78 s DPH 29.04.2016
Faktúra FAKTÚRY MÁJ 2016 47 763,27 s DPH 31.05.2016
Faktúra FAKTÚRY JÚN 2016 34 668,02 s DPH 30.06.2016
Faktúra FAKTÚRY JÚL 2016 17 933,97 s DPH 29.07.2016
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-2.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra FAKTÚRY MAREC 2016 40 456,09 s DPH 31.03.2016
Faktúra FAKTÚRY AUGUST 2016 43 056,09 s DPH 31.08.2016
Faktúra FAKTÚRY SEPTEMBER 2016 31 162,47 s DPH 30.09.2016
Faktúra FAKTÚRY OKTÓBER 2016 31 251,46 s DPH 31.10.2016
Zmluva KÚPNA ZMLUVA do40000.00 bez DPH 07.11.2016 E R I K s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNA ZMLUVA do40000.00 bez DPH 03.11.2016 VAMEX, a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNA ZMLUVA do40000.00 bez DPH 09.11.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o dielo 35 923,20 s DPH 17.08.2016 HEDOSTAV s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra FAKTÚRY FEBRUÁR 2016 59 553,35 s DPH 29.02.2016
Zmluva DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 25.08.2016 Ing Eva Matejová JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja za zriaďovateľa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/230