Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva č. 131/2017-STM ZMLUVA O PRENÁJME a ZABEZPEČENÍ OCHRANY ZBIERKOVÉHO PREDMETU 33.20/rok s DPH 25.10.2017 Slovenské technické múzeum Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 5/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 30.09.2019 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č.10/8/2017 Zmluva o dielo 140 065.82 s DPH 10.08.2017 BLS com s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra FAKTÚRY MAREC 2017 33 534.61 s DPH 31.03.2017
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-2.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 25.08.2016 Ing Eva Matejová JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja za zriaďovateľa
Faktúra FAKTÚRY NOVEMBER 2016 70 812,84 s DPH 30.11.2016
Faktúra FAKTÚRY DECEMBER 2016 94 048,84 s DPH 30.12.2016
Faktúra FAKTÚRY JANUÁR 2017 37 039,51 s DPH 31.01.2017
Faktúra FAKTÚRY FEBRUáR 2017 35 485,71 s DPH 28.02.2017
Objednávka Čistiace potreby 352,80 s DPH 23.09.2016 Krídla sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka Čistiace potreby 448,00 s DPH 11.03.2016 Krídla sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka Čistiace potreby 424,00 s DPH 08.06.2016 Krídla sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Faktúra FAKTÚRY APRÍL 2017 37 206,09 s DPH 28.04.2017
Faktúra FAKTÚRY MÁJ 2017 44 638,22 s DPH 31.05.2017
Faktúra FAKTÚRY JÚN 2017 51 212,84 s DPH 30.06.2017
Faktúra FAKTÚRY JÚL 2017 25 096,12 s DPH 31.07.2017
Zmluva Zmluva o dielo 9 421,80 s DPH 31.07.2017 František Ujco Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/283