Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č. O/4/2020/Pe čipová karta Atos s DPH 18. jún 2020 Disig, a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy 18. jún 2020
Objednávka č. O/5/2020/Pe Odstránenie havarijného stavu s DPH 16. júl 2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy 16. júl 2020
Zmluva č. 3/2004 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 05.01.2005 Moris Slovakia sro Ing. Ľudovít Pulen 31.01.2014
Faktúra FAKTÚRY JANUÁR 2014 34 985,50 s DPH 31.01.2014 27.05.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o výpožičke s DPH 24.02.2014 Mestská časť Košice-Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy 18.03.2014
Faktúra FAKTÚRY FEBRUÁR 2014 28 935,74 s DPH 28.02.2014 27.05.2014
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-2.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy 13.03.2014
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy 13.03.2014
Zmluva 2/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 17.03.2014 Marieta Hanzušov Ing. Eva Matejová riad. školy 18.03.2014
Zmluva Dotatok č. 1 Zmluva o výpožičke s DPH 25.03.2014 Konzervatórium Ing. Eva Matejová riad. školy 25.03.2014
Zmluva Dotatok č. 3 Nájom nebytových priestorov s DPH 28.03.2014 OUTBREAK - občianske združenie Ing. Eva Matejová riad. školy 28.03.2014
Zmluva 360/2014/SZ Zmluva o prenájme s DPH 31.03.2014 KOSIT a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy 01.04.2014
Faktúra FAKTÚRY MAREC 2014 29 935,47 s DPH 31.03.2014 27.05.2014
Zmluva Dohoda č. 2/2014-COV Dohoda o využívaní centra odborného vzdelávania s DPH 07.04.2014 Stredná priemyselná škota elektrotechnická, ako COV Ing. Eva Matejová riad. školy 07.04.2014
Zmluva Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom s DPH 14.04.2014 Stredná odborná škola technická Ing. Eva Matejová riad. školy 14.04.2014
Zmluva č. 3/2014 Zmluva o výpožičke s DPH 16.04.2014 Mestská časť Košice-Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy 17.04.2014
Zmluva Dodatok č. 1-2/2013 Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2/2013 s DPH 16.04.2014 FUTURE n.o. Ing. Eva Matejová riad. školy 17.04.2014
Zmluva č. 1/2014 Kúpna zmluva s DPH 16.04.2014 KRIDLA s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy 17.04.2014
Zmluva Dodatok č. 3 Dodatok k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 24.04.2014 Dalkia Komfort, a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy 24.04.2014
Zmluva 3/2013-2014-COV Zmluva o vzdelávaní realizovanom V COV s DPH 28.04.2014 Stredná odborná škola Ing. Eva Matejová riad. školy 28.04.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/458