Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúra_jún2020 436 347,63 s DPH 30.06.2020
Faktúra Faktúra_máj 2020 12 035,27 s DPH 29.05.2020
Zmluva č. 4/2020 Zmluva o výpožičke s DPH 28.05.2020 VIA LUX-Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve č. 37 /2012 o nájme nebytového priestoru s DPH 27.05.2020 ROKADO s. r. o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s DPH 25.05.2020 Carnero s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Rámcová dohoda o poskytnutí služieb s DPH 04.05.2020 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2013 s DPH 30.04.2020 eMsec Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_máj 2020 109 140,60 s DPH 30.04.2020
Zmluva č. 3/2020 Zmluva o výpožičke s DPH 30.04.2020 LÚČ - Domov sociálnych služieb Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 3/2013 Dohoda o skončení ZMLUVY o výpožičke nebytového priestoru s DPH 22.04.2020 Konzervatórium, Timonova 2, Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Faktúra Faktúra_marec 2020 195 969,78 s DPH 31.03.2020
Faktúra Faktúra_február 2020 29 267,34 s DPH 28.02.2020
Objednávka č. O/3/2020/Pe Kurzy pre žiakov - COV s DPH 25.02.2020 Stredná odborná škola Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA s DPH 13.02.2020 A-Z REAL STAV spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva MANDÁTNA ZMLUVA s DPH 13.02.2020 A-Z REAL STAV spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 2 Dodatok ku zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 10.02.2020 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1/2020/G-J Zmluva o dielo je1509103.80.- s DPH 06.02.2020 BLS com.s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1/2020 Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia s DPH 04.02.2020 Mestská časť Košice – Staré mesto
Faktúra Faktúra_január2020 41 349,26 s DPH 31.01.2020
Zmluva Zmluva o nájme služobného bytu s DPH 31.01.2020 Ibolya Hundžová Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/309