Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 4/2017 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 01.03.2017 Mgr. Ladislav Molnár Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 4/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 17.09.2014 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 5/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 18.09.2014 František Lizák Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 8/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 23.09.2014 Bánó Blažej Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/5/2018/Pe Kurzy pre žiakov - COV s DPH 13.02.2018 Stredná odborná škola Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 6 o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 04.09.2017 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 7/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 17.10.2017 Hanesz Zoltán Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 6/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 25.10.2017 Mestská časť Košice - Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/3/2017/Pe Pracovné odevy s DPH 20.04.2017 Canis sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 10/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 30.10.2014 Miroslava Valkovská Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 4/2017 Návrh zmluvy o nájme nebytového priestoru s DPH 22.09.2017 Súkromné gymnázium FUTURUM Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 28.08.2017 Jozef Moňok JOKRIM Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva dodávky potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov, mrazených výrobkov, prípadne ďalšieho tovaru s DPH 29.10.2014 INMEDIA, spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 5/2017 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 01.06.2017 PhDr. Attila Herditzky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č.3 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s DPH 02.09.2014 Outbreak ob.združenie Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 13/2014 Nájomná zmluva s DPH 18.12.2014 Valkovská Miroslava Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 2 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Árpád Asszonyi Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva 12/2014 Zmluva o nájme bytu s DPH 19.01.2015 Hundžová Iboly Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/230