Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy 13.03.2014
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-2.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy 13.03.2014
Objednávka č. O/11/2020/Pe Oprava s DPH 23.12.2020 ing. Rudolf Sedlák Ing. Eva Matejová riaditeľka 23.12.2020
Zmluva 1/2018 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla s DPH 04.09.2018 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad. školy 04.09.2018
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s DPH 28.08.2018 František Lizák Ing. Eva Matejová riad. školy 28.08.2018
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.10.2018 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy 01.10.2018
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy 01.10.2018
Objednávka č. O/10/2018/Pe Školské tlačivá s DPH 10.10.2018 Ševt a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy 10.10.2018
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy 11.10.2018
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke tepla a úhrade za dodávku tepla s DPH 05.10.2018 Divadlo Thália Színház Ing. Eva Matejová riad. školy 05.10.2018
Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.11.2018 Erik s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy 02.11.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy 02.11.2018
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 15.11.2018 Jozef Moňok JOKRIM, Ing. Eva Matejová riad. školy 15.11.2018
Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.11.2018 VAMEX, a.s., Košice Ing. Eva Matejová riad. školy 21.11.2018
Zmluva Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s DPH 20.12.2018 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy 20.12.2018
Objednávka Objednávka č. O/1/2021/Pe Školské tlačivá s DPH 12.01.2021 Ševt a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy 12.01.2021
Objednávka č. O/8/2020/Pe čistiace potreby s DPH 22.09.2020 Krídla, s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy 22.09.2020
Objednávka č. O/6/2020/Pe Pracovné odevy s DPH 05.08.2020 Canis Slovakia Anett Pekárovics hospodárka školy 05.08.2020
Objednávka č. O/5/2020/Pe Odstránenie havarijného stavu s DPH 16.07.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy 16.07.2020
Zmluva Dodatok k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD)pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 12.02.2019 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy 12.02.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/458