Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dodatok č. 1-4-2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 4/2017 s DPH 10.09.2019 Súkromné gymnázium FUTURUM Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 10 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla s DPH 03.05.2019 Ing. Arpád Asszonyi Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/7/2019/Pe Pracovné odevy s DPH 01.04.2019 Canis sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/8/2019/Pe Čistiace potreby s DPH 06.06.2019 Krídla s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva 1/2019 Zmluva o dielo s DPH 06.06.2019 Flóra + s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/9/2019/Pe Diagnostika príčin upchávanie kanalizácie s DPH 20.06.2019 Kontrakt JMV sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/12/2019/Pe Prepojenie strešného zvodu s DPH 04.07.2019 Kontrakt JMV sro Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/11/2019/Pe monitoring vnútorného kanalizačného systému s DPH 03.07.2019 Kontrakt JMV, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 30.07.2019 Procurio s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 28.08.2019 Košice IT Valley, z.p.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 09.09.2019 VAMEX, a.s., Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 09.09.2019 Jozef Moňok JOKRIM Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 09.09.2019 E R I K s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 09.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/13/2019/Pe Čistiace potreby s DPH 10.09.2019 Krídla s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č.2 Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 11/2014 s DPH 10.09.2019 Carnero s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 8 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla pri pracovných cestách s DPH 24.04.2019 Ing. Eugen Paulinsky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 2 Dodatok ku zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 10.02.2020 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o nájme služobného bytu s DPH 31.01.2020 Ibolya Hundžová Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/413