Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 8 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla pri pracovných cestách s DPH 24.04.2019 Ing. Eugen Paulinsky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s DPH 20.12.2018 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dodatok k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD)pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 12.02.2019 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/3/2019/Pe Kurzy pre žiakov - COV s DPH 04.03.2019 Stredná odborná škola Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 04.03.2019 VSE a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/4/2019/Pe Týždenník Vasárnap s DPH 06.03.2019 Duel-press Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/5/2019/Pe Čistiace potreby s DPH 12.03.2019 Krídla s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 8 Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 13.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/6/2019/Pe Obrábacia kvapalina s DPH 18.03.2019 Istrex Oil s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 7 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 27.03.2019 Ing. Tímea Dulinová Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 9 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla s DPH 03.05.2019 Ing. Attila Herditzky, PhD. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 15.11.2018 Jozef Moňok JOKRIM, Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 10 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla s DPH 03.05.2019 Ing. Arpád Asszonyi Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/7/2019/Pe Pracovné odevy s DPH 01.04.2019 Canis sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/8/2019/Pe Čistiace potreby s DPH 06.06.2019 Krídla s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva 1/2019 Zmluva o dielo s DPH 06.06.2019 Flóra + s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/9/2019/Pe Diagnostika príčin upchávanie kanalizácie s DPH 20.06.2019 Kontrakt JMV sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/12/2019/Pe Prepojenie strešného zvodu s DPH 04.07.2019 Kontrakt JMV sro Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/11/2019/Pe monitoring vnútorného kanalizačného systému s DPH 03.07.2019 Kontrakt JMV, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/333