Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Anita Szűcs
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
20    Anita Ballová
23    Fanni Šimková
24    Tünde Tóthová
25    Nikoletta Zobolaová
27    Nikoleta Kropogová
28    Cyntia Fűkőová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018