Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.AII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Kovácsová
Odbor: mechatronika
Počet žiakov: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zoltán Bárány
2    Tomáš Beke
3    Levente Bodor
4    Kornél Cseresznyés
5    Peter Csík
7    Michal Fedák
8    Arnold Filakovský
9    Norbert Haraszti
10    Norbert Kočiš
12    Máté Lőrincz
13    Kristóf Magicz
14    Juraj Magyar
15    Bence Majzer
16    Dávid Mitro
17    Július Molnár
18    Silvester Sliva
20    Gábor Szindbád Szászi
21    Erik Váradi
22    Ján Varga
23    Peter Vereš

© aScAgenda 2020.0.1197 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2019