Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 1 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
12    Csaba Ádám
15    Ákos Frigmanský
16    Ákos Jámbor
17    Daniel Kótka
18    János Lukács
19    Daniel Persely
20    Sebastián Petrík
21    Antónia Porubská
22    Norbert Štefán

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018