Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.AII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 1 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
12    Csaba Ádám
16    Ákos Jámbor
17    Daniel Kótka
18    János Lukács
19    Daniel Persely
20    Sebastián Petrík
21    Antónia Porubská
22    Norbert Štefán
25    Atila Ferkó

© aScAgenda 2020.0.1197 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2019