Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Rozália Tobákošová
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristián Bugiš
2    Adrián Jakub
3    Bálint Kakuk
4    Csongor Kiss
5    Rafael Körtvély
6    Štefan Lőrincz
7    Zoltán Molnár
8    Dezider Oláh
9    Richard Rigó
10    Zoltán Balázs Sósik
11    Bence Szűcs
12    Norbert Šváb
13    Márk Ucekaj
14    János László Vasík
25    Zsolt Prékop
26    Benjámin Farkas

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018