Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CI.VOŠII.AII.AII.AIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Rozália Tobákošová
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
15    Alexandra Hegedüsová
16    Alexandra Juhászová
17    Evelin Kasková
18    Hajnalka Kateržábeková
19    Vivien Kissová
20    Barbara Lakomyová
21    Izabela Nižník
22    Krisztína Pallér
23    Bianka Teperová
24    Csilla Vajda

© aScAgenda 2021.0.1248 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.01.2021