Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CI.VOŠII.AII.AII.AIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Eugen Paulinsky
Odbor: mechatronika
Počet žiakov: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Márk Patrik Anderko
2    Richard Dániel Árvai
4    Daniel Bányácski
5    Szilárd Buzsiczky
6    Flórián Dakoš
7    Daniel Drótoš
8    Štefan Farkaš
9    Máté Fuksz
10    Kristóf Herczeg
11    Peter Holik
12    Adrián Illés
13    Szabolcs Jónáš
15    Ján Petrík
16    Bence Szűcs
17    Róbert Šimko
18    Ján Tóth
19    Tomáš Tóth
20    Tibor Vastag

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021