Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Eugen Paulinsky
Odbor: mechatronika
Počet žiakov: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Márk Patrik Anderko
2    Richard Dániel Árvai
4    Daniel Bányácski
5    Szilárd Buzsiczky
6    Flórián Dakoš
7    Daniel Drótoš
8    Štefan Farkaš
9    Máté Fuksz
10    Kristóf Herczeg
11    Peter Holik
12    Adrián Illés
13    Szabolcs Jónáš
15    Ján Petrík
16    Bence Szűcs
17    Róbert Šimko
18    Ján Tóth
20    Tibor Vastag

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021