Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Edita Köbölová
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ákos Babik
2    Csongor Bodnár
3    Szabolcs Bodzáš
4    Márió Sebastián Gábor
5    Csaba Hajdu
6    Noémi Hurák
7    Krisztián Iván
8    Mátyás Kovács
9    Bence Lőrincz
10    Ádám Magyar
11    Gréta Szatmáryová
12    Kristián Šimon
13    Peter Tárczi
14    Patrik Vereš
25    Szabolcs István Bárczy

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018