Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CI.VOŠII.AII.AII.AIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Edita Köbölová
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ákos Babik
4    Márió Sebastián Gábor
6    Noémi Hurák
7    Krisztián Iván
9    Bence Lőrincz
10    Ádám Magyar
11    Gréta Szatmáryová
13    Peter Tárczi
14    Patrik Vereš
25    Szabolcs István Bárczy
26    Csongor Kiss

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021