Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CI.VOŠII.AII.AII.AIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Edita Köbölová
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
16    Eszter Drága
17    Lilla Kmecková
18    Filomena Körtvélyová
19    Alexandra Lőrinczová
20    Vivien Mátéová
21    Zsófia Anna Pálová
23    Nikoleta Tóbiásová

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021