Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Edita Köbölová
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
16    Eszter Drága
17    Lilla Kmecková
18    Filomena Körtvélyová
19    Alexandra Lőrinczová
20    Vivien Mátéová
21    Zsófia Anna Pálová
23    Nikoleta Tóbiásová

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021