Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Edita Köbölová
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
15    Annamária Baloghová
16    Eszter Drága
17    Lilla Kmecková
18    Filomena Körtvélyová
19    Alexandra Lőrinczová
20    Vivien Mátéová
21    Zsófia Anna Pálová
22    Simona Szombathyová
23    Nikoleta Tóbiásová
24    Mária Tokár

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018