Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.CI.VOŠII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIII.VOŠIV.AIV.AIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Mičáková
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
18    Marcell Bozó
19    Štefan Csank
21    Ádám Garaj
22    Csaba Hajdu
23    Kevin Holub
24    Richard Mezei
25    Dominik Molnár
26    Kristian Pogány
27    Bence Vízi

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023