Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Mičáková
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
28    Diana Adamová
29    Jozef Demeter
30    Vivien Drotárová
31    Gréta Icsová
33    Vivien Kováčová
34    Krisztina Lakomyová

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021