Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.CI.VOŠII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIII.VOŠIV.AIV.AIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Mičáková
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
28    Diana Ádámová
29    Jozef Demeter
30    Vivien Drotárová
31    Gréta Icsová
33    Vivien Kováčová
34    Krisztina Lakomyová

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023