Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CI.VOŠII.AII.AII.AIII.AIII.CIII.CIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Anita Szűcs
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Richard Astaloš
2    Márk Barna
3    Dávid Beke
4    Ádám Bódi
5    Ladislav Horváth
6    Daniel Matuška
7    Fanni Paceková
8    Szabolcs Pitocký
9    Boglárka Simonová
10    Attila Szilvási
11    Dominik Štec
12    Karolína Štefánová
13    Dennis Dylan Titka
14    Filip Tóth
15    Gergő Vakles
16    Máté Vaszily

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021