Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Anita Szűcs
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
17    Levente Ambrúž
18    Mária Magdaléna Bužická
19    Vivien Dožická
20    Alžbeta Šarlota Lőrinczová
21    Mária Mészárosová
22    Vanda Rajcziová
23    Viktória Rajcziová
25    Noémi Vargová
26    Zsófia Vaššová
27    Anna Vojtko
28    Fatima Špegárová
29    Elisabeth Majorošová

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021