Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.VOŠ

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Vojtech Válent
Odbor: strojárstvo
Počet žiakov: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Zoltán Bárány
6    Dominik Dedinský
7    Soma Benedek Faber
8    Michal Fedák
9    Matúš Hanzel
10    Dániel Kalapos
12    Dávid Mitro
13    Vojtech Sohajda
14    Dániel Szegedy

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021