Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Kovácsová
Odbor: mechatronika
Počet žiakov: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Attila Agócs
2    Nándor Bartók
3    Kornél Bodor
4    Alex Zoltán Čorba
5    Dániel Dudás
6    Dániel Eötvös
7    Krisztián Garaj
8    Szilárd Géresi
9    Viktor Hrab
10    Ottó Hurák
11    Dániel Jakab
12    Gergő Magyar
13    Marcell Bence Masika
14    Ladislav Rácz
15    Tomáš Škovrunsky
16    Ádám Tuza
17    Ákos Valent
18    Szabolcs Varga

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021