Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.CI.VOŠII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIII.VOŠIV.AIV.AIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Kovácsová
Odbor: mechatronika
Počet žiakov: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Attila Agócs
2    Nándor Bartók
3    Kornél Bodor
4    Alex Zoltán Čorba
6    Dániel Eötvös
7    Krisztián Garaj
8    Szilárd Géresi
9    Viktor Hrab
10    Ottó Hurák
11    Dániel Jakab
12    Gergő Magyar
13    Marcell Bence Masika
14    Ladislav Rácz
15    Tomáš Škovrunsky
16    Ádám Tuza
17    Ákos Valent
18    Szabolcs Varga

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023