Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Tímea Dulinová
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Máté Barna
2    Márton Csomós
3    Marek Dancs
5    Adam Fekete
6    István Adrián Furman
7    Dávid Grbálik
8    Otto Horkay
9    Szabolcs Kateržabek
10    Szilveszter Kosztyu
11    Zsombor Lejko
12    Levente Mento
13    István Radványi
14    Márton Sánta
16    Norbert Varga

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021