Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.CI.CII.AII.CII.CII.VOŠIII.AIII.AIII.AIV.AIV.CIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Tímea Dulinová
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
17    Liana Alexandra Árvaiová
18    Dóra Buzsiczká
19    Emese Dobos
20    Vanda Estefanová
22    Lilla Sangita Kisztiová
23    Boglárka Mikeová
24    Xénia Nagyová
25    Réka Petrusová
26    Žófia Tóthová
27    Eugénia Balogová

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.12.2021