Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.CI.VOŠII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIII.VOŠIV.AIV.AIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Zsolt Faber
Odbor: technické lýceum
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 1 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dániel Amzler
2    Stefánia Beke
3    Alex Csontos
4    Krisztián Fekete
5    István Herczeg
6    David Jimenez Castillo
7    Vincent Karnók
9    Alex Kovács
10    Daniel Krzák
11    Mikuláš Kuchta
12    Alex Lalik
13    István Oceák
14    Roland Piroh
15    Attila Takács
16    Christián Tankó
17    Levente Vízi

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023