Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AI.CI.VOŠII.AII.CII.CIII.AIII.CIII.CIII.VOŠIV.AIV.AIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Judita Szerdiová
Odbor: obchodná akadémia
Počet žiakov: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
5    Emese Bodnár
6    Julianna Geriová
7    Bianka Köblösová
8    Alexandra Kočišová
9    Mária Szatmáriová

© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.03.2023