Navigácia

Rada školy

Členovia Rady

Zvolený predseda Rady školy

Ing. Eugen Paulinsky

Pedagogickí zamestnanci

Ing. Eugen Paulinsky
Ing. Zuzana Mičáková

Nepedagogický zamestnanec

Bc. Anett Pekárovics

Zástupca žiakov

Boglárka Simonová

Zástupcovia rodičov žiakov

Tibor Buzsiczky (II.C-OA)
Mgr. Csilla Árvai (II.C-OA)
Silvia Drotár (IV.A)

Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní

Ing. Angelika Hanesz Košice

Delegovaní zástupcovia Košického samosprávneho kraja

József Kopasz
Mgr. Natália Vince
Ing. Mária Knutová


Dokumenty

Oznamenie_KSK_o_Rade_skoly.pdf

Statut_Strednej_odbornej_skole_technickej_a_ekonomickej_Jozefa_Szakkayho_-_konecny.pdf

Delegovanie_zastupcov.pdf