Navigácia

Školský Internát

Kontakt

ŠI pri SOŠ Technickej a Ekonomickej J. Szakkayho,

Jedlíkova 11
040 11  Košice

Tel: +421 55 642 01 27 - Vrátnica

Zástupkyňa pre ŠI

Ing. Alžbeta Puzderová
alzbeta.puzderova@ipari.sk

Hospodárka ŠI

Silvia Tamásová
silvia.tamasova@ipari.sk

Vedúca školskej jedálne

Alica Cenká
alica.cenka@ipari.sk