Navigácia

VO - súhrnná správa

Súhrnná správa

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako 5 000,00 Eur

za obdobie do 31.12.2022

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Nákup matracov

40 258,80

48 310,56

TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 05 Prešov

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  30.09.2022

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola technická a ekonomická  Jozefa Szakkayho – Szakkay József  Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

2.

3.

4.

5.

 

Hrubý tovar

Mlieko a výrobky

Mäso a výrobky

Zelenina ovocie

Chlieb a pečivo

71.079,93

30.841,05

13.449,31

16.449,50

28.477,66

85.034,63

34.729,76

16.139,17

18.696,20

33.491,23

Inmedia

Inmedia

Erik s.r.o.

Jozef Moňok , JOKRIM

Vamex, a.s.

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako 5.000,- Eur

za obdobie do 30.6.2022

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági

Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Modernejšia škola

24 741,66

29 690,00

Daffer spol. s r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako 5.000,- Eur

za obdobie do 31.12.2021

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági

Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Nábytok do ŠI

43 875,00

52 650,00

2M Interier s.r.o., Košice

 

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  30.09.2021

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola T a Ek. Jozefa Szakkayho – Szakkay József M. és K. Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Laserový gravírovací rezací stroj

4.800,-

5.760,-

Juraj Pecka, G-Print

2.

Nákup zariadení IKT

31.199,-

37.438,80

Euronet Košice s.r.o.

3.

Edukačné pomôcky

21.310,75

25.572,90

Helago SK s.r.o.

4.

Mäso a výrobky

25.395,85

28.629,98

Erik s.r.o.

5.

Zelenina a ovocie

14.145,85

16.104,78

JOKRIM

6.

Chlieb a pečivo

12.462,20

14.423,66

Vamex a.s.

7.

Mrazená hydina a ryby

14.780,13

17.560,93

Inmedia spol. s r.o.

8.

Mlieko a mliečne výrobky

20.055,00

22.643,43

Inmedia spol. s r.o.

9.

Základné potraviny

31.376,35

37.636,58

Inmedia spol. s r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  30.06.2021

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola T a Ek. Jozefa Szakkayho – Szakkay József M. és K. Szakközépiskola, Grešákova 1,  040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Zariadenie elektrolaboratória

41.881,-

50.257,20

RC spol. s.r.o.

2.

Poskytnutie služby, projekt

13.360,-

16.032,-

EEP Servis s r.o.

3.

Výmena šatníkových skríň

23.900,-

23.900,-

Ideme s.r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  31.03.2021

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola T a Ek. Jozefa Szakkayho – Szakkay József M. és K. Szakközépiskola, Grešákova 1,  040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Nákup zariadení IKT

41.249,50

49.499,40

Euronet Košice s.r.o.

 

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  30.09.2020

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola T a Ek. Jozefa Szakkayho – Szakkay József M. és K. Szakközépiskola, Grešákova 1,  040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hrubý tovar

Mrazená hydina

Mlieko a výrobky

Mäso a výrobky

Zelenina ovocie

Chlieb a pečivo

37.128,91

9.090,23

15.489,83

24.885,85

11.716,00

11.781,70

44.539,08

10.908,28

17.832,39

28.040,70

13.141,60

14.138,04

Inmedia spol. s .r.o

Inmedia

Inmedia

Erik s.r.o.

Moňok , JOKRIM

Vamex, a.s. Košice

7.

Výmena šatníkových skríň

31.140,-

31.140,-

Ideme s.r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  31.03.2020

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Rekonštrukcia školského internátu

1.257.586,50

1.509.103,80

BLS com.s.r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  31.12.2019

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hrubý tovar

Mrazená hydina

Mlieko a výrobky

Mäso a výrobky

Zelenina ovocie

Chlieb a pečivo

27.354,57

12.550,63

17.839,71

21.030,70

13.816,75

6.408,13

32.825,47

14.899,13

20.245,95

23.745,54

16.580,34

7.689,75

Inmedia

Inmedia

Inmedia

Erik s.r.o.

Moňok , JOKRIM

Vamex, a.s. Košice

7.

Rekonštrukcia budovy školy

570.887,.

685.064,48

BLS com.s.r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie do  31.12.2018

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konzervované potraviny

Hrubý tovar

Mrazená hydina

Mlieko a výrobky

Mäso a výrobky

Zelenina ovocie

Chlieb a pečivo

10.084,33

9.052,16

8.764,88

17.477,28

5.665,-

10.893,85

7.164,75

12.101,20

10.862,60

10.517,86

20.972,74

6.789,-

13.072,62

8.597,70

Inmedia spol. s .r.o

Inmedia

Inmedia

Inmedia

Erik s.r.o.

Moňok , JOKRIM

Vamex, a.s. Košice

8.

Zhotovenie projektovej dokumentácie

45.750,-

51.300,-

ARTAX s.r.o.

 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- Eur

za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota bez DPH

Hodnota s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Lyžiarsky výcvikový kurz 2018

4166,44

4999,73

Penzión Erika, č.108, 049 73 Dedinky

2.

Autobusová doprava

850,00

1020,00

Firma Czap-Trans, Vojtech Czap, P.O.Hviezdoslava 51/83, 079 01 Veľké Kapušany

3.

Oprava ležatého rozvodu studenej vody

 7827,41

9392,89

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

4.

Základné potraviny

24387,08

29264,49

Inmedia, spol. s.r.o. Nám. SNP 11, Zvolen

5.

Mrazená hydina ryby

12639,33

15167,19

Inmedia, spol. s.r.o. Nám. SNP 11, Zvolen

6.

Mlieko mliečne výrobky

18440,75

22128,90

Inmedia, spol. s.r.o. Nám. SNP 11, Zvolen

7.

Mäso a mäsové výrobky

17730,90

21277,08

ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3, Košice

8.

Zelenina a ovocie

10972,39

13166,86

Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, Sady na Torysou

9.

Chlieb a pečivo

6600,73

7920,87

VAMEX, a.s. Košice, Lubina 1, Košice


Súhrnná správa o zákazkách s cenami s vyššími ako  5.000,- EurZverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

za obdobie od 01.07.2017 do 30.09.2017

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 

040 01 Košice

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Hodnota zákazky bez DPH

1.

BLS com, s.r.o. Hlavná 84, Košice

„Oprava okenných konštrukcií“

 

116 721,50 Eur

2.

Peter Jakab – JAK –stav, Považská 26, Košice

„Oprava strešnej krytiny

 na ŠI“

21 929,90 Eur