Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka č. O/3/2018/Pe Autobusová doprava 1 020,00 s DPH 19.01.2018 Firma Czap – Trans Vojtech Czap Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/5/2017/P5 Chladnička 308,40 s DPH 23.06.2017 DATART INTERNATIONAL, a.s. Anett Pekárovics hospodárka školy
Zmluva č. 9 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla s DPH 03.05.2019 Ing. Attila Herditzky, PhD. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 25.08.2016 Ing Eva Matejová JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja za zriaďovateľa
Zmluva č. 7 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 27.03.2019 Ing. Tímea Dulinová Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č.3 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 2 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Árpád Asszonyi Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 4/2017 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 01.03.2017 Mgr. Ladislav Molnár Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 1 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Vojtech Válent Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva Darovacia zmluva, Zmluva o spolupráci Darovacia zmluva, Zmluva o spolupráci 83,00 s DPH 02.09.2014 Maratónsky klub Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka O/5/2015/Pe Deraterizácia 54,00 s DPH 21.10.2015 Asanarates, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/3/2015/Pe Deratizácia 54,00 s DPH 18.03.2015 ASANARATES, s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/8/2017/Pe Deratizácia 54,00 s DPH 06.11.2017 ASANARATES, s.r.o Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/6/2018/Pe Deratizácia 54,00 s DPH 21.03.2018 ASANARATES, s.r.o Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/7/2016/Pe Deratizácia 54,00 s DPH 06.10.2016 ASANARATES, s.r.o Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/3/2016/Pe Deratizácia 54,00 s DPH 23.03.2016 ASANARATES, s.r.o Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/4/2021/Pe Deratizácia s DPH 06.05.2021 ASANARATES s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka č. O/08/2014/Pe Deratizácia 54,00 s DPH 06.10.2014 ASANARATES, s.r.o Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/1/2017/Pe Deratizácia 60,00 s DPH 06.04.2017 Asanarates sro Anett Pekárovics hospodárka školy
Objednávka Objednávka č. O/2/2021/Pe Dezinfekcia priestorov budovy školy s DPH 24.02.2021 ASANARATES s.r.o. Anett Pekárovics hospodárka školy
zobrazené záznamy: 1-20/393