Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Objednávka č. O/3/2021/Ce maliarske práce pre školskú jedáleň 2 816,06 s DPH 12.03.2021 Ľudovít Frigmanský Alica Cenká vedúca ŠJ
Zmluva č. 7/2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 29.09.2015 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riaditeľka školy
Zmluva č. 8/2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 29.09.2015 Bánó Blažej Ing. Eva Matejová riaditeľka školy
Objednávka č. O/11/2020/Pe Oprava s DPH 23.12.2020 ing. Rudolf Sedlák Ing. Eva Matejová riaditeľka
Zmluva č. 2/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru 15.00/hod. s DPH 07.02.2017 Adriana Bohuňková Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva 01/2017 Zmluva o poskytovaní služieb 970,00 bez DPH 24.01.2017 SQR Slovakia s.ro. Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 1 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Vojtech Válent Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 2 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Árpád Asszonyi Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č.3 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 02.09.2016 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 4/2017 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 01.03.2017 Mgr. Ladislav Molnár Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva č. 1/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru 15.00/hod. s DPH 07.02.2017 Hanesz Zoltán Ing. Eva Matejová riad.školy
Zmluva Dodatok k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD)pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 12.02.2019 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s DPH 28.08.2018 František Lizák Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1 Dodatok k zmluve č. 2/2018 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.10.2018 Peter Černicky Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.10.2018 Adrián Golec Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-2.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2021/P Kúpna zmluva 49 499.40 s DPH 11.02.2021 Euronet Košice, sro Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2018 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla s DPH 04.09.2018 Ing. Mária Cabanová Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č.2/2018 Zmluva o dielo 1 080,00 s DPH 19.09.2018 Stredná odborná škola Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/425