Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 25.08.2016 Ing Eva Matejová JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja za zriaďovateľa
Zmluva č. 3/2004 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 05.01.2005 Moris Slovakia sro Ing. Ľudovít Pulen
Objednávka č. O/11/2020/Pe Oprava s DPH 23.12.2020 ing. Rudolf Sedlák Ing. Eva Matejová riaditeľka
Objednávka č. O/3/2019/Pe Kurzy pre žiakov - COV s DPH 04.03.2019 Stredná odborná škola Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia 122,23 s DPH 04.03.2019 Mestská časť Košice – Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva 1/2019 Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia 140,63 s DPH 04.03.2019 Mestská časť Košice – Staré mesto Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 04.03.2019 VSE a.s. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 1/2019 Zmluva o dielo 100.00/mesiac s DPH 01.03.2019 Stredná odborná škola Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Dodatok k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD)pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " s DPH 12.02.2019 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 8 Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 13.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/2/2019/Pe Lyžiarsky kurz-preprava 1 080,00 s DPH 10.01.2019 Firma Czap – Trans Vojtech Czap Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/1/2019/Pe Lyžiarsky kurz-ubytovanie 5 020,00 s DPH 10.01.2019 Penzión Erika – Góčová Erika Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s DPH 20.12.2018 Artax, sro. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva 19 506,96 s DPH 17.12.2018 Gastrorex, s.r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.11.2018 VAMEX, a.s., Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A KÚPNO - PREDAJNÁ Z M L U V A s DPH 15.11.2018 Jozef Moňok JOKRIM, Ing. Eva Matejová riad. školy
Objednávka č. O/4/2019/Pe Týždenník Vasárnap s DPH 06.03.2019 Duel-press Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva č. 7 DOHODA o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách s DPH 27.03.2019 Ing. Tímea Dulinová Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Ing. Eva Matejová riad. školy
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 09.09.2019 VAMEX, a.s., Košice Ing. Eva Matejová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/393